Potpisan Ugovor o saradnji sa Fakultetom za saobraćaj i komunikacije

U cilju uspostavljanja međusobne saradnje na polju sigurnosti saobraćaja koja će doprinijeti razmjeni iskustava i znanja, danas je u sjedištu MUP-a Kantona Sarajevo potpisan Ugovor o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji između Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Ugovor su potpisali policijski komesar Mevludin Halilović i dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, prof. dr. Samir Čaušević.

Ovom prilikom je podcrtano zajedničko zalaganje i interes za unapređenjem saradnje u oblasti edukacije i naučnog istraživanja. Saradnjom će se uspostaviti partnerski odnosi u stručnoj, obrazovnoj i naučno - istraživačkoj  oblasti na polju saobraćaja.