Potpisani Protokol o razumijevanju i Sporazum o saradnji sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja i Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Sarajevu

Nastavljajući  praksu  promovisanja akademske i institucionalne saradnje sa visokoškolskim ustanovama Univerziteta u Sarajevu, a sa osnovnim ciljem podizanja stepena osposobljenosti  i adekvatne opremljenosti nadležnih službi Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, danas su u prostorijama Uprave policije potpisani Protokol o razumijevanju, stručnoj saradnji i uzajamnoj podršci sa predstavnicima Fakulteta za sport i tjelesni odgoj, te Sporazum o poslovnoj saradnji sa nadležnim sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.  Ove značajne akte kojima su regulisani različiti aspekti saradnje  i uzajamne pomoći sa pomenutim institucijama, u ime Uprave policije MUP-a KS je potpisao policijski komesar Mevludin Halilović, a u ime Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja i Prirodno-matematičkog fakulteta, dekani, prof. dr. Haris Alić i prof. dr. Mustafa Memić. Ovom prilikom je naglašeno obostrana spremnost, te dugoročno i strateško opredjeljenje ovih institucija, da se kroz jedan inovirani, multidisciplinarni pristup većem broju različitih sigurnosnih izazova, pokuša doprinijeti rješavanju nekih od gorućih problema u državi i društvu. Pristupajući pitanju saradnje i međusobne pomoći na ovakav način, stvaraju se pretpostavke za pravilno sagledavanje  pravnog aspekta sigurnosti, tako da će potpisivanje ovih sporazuma značajno doprinijeti ukupnom poboljšanju sigurnosne situacije na području Kantona Sarajevo, al i u širem okruženju.