Potpisivanje Sporazuma o finansiranju/sufinansiranju rada neprofitnih organizacija

Obavještavamo vas da će potpisivanje Sporazuma o finansiranju/sufinansiranju rada neprofitnih organizacija i udruženja sa područja Kantona Sarajevo iz sredstava budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu, sa pozicije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, biti upriličeno u četvrtak, 24. 11. 2011. godine u sali III Policijske uprave, u PS Novi Grad, ul. Prvomajska 22, s početkom u 11,00 sati. Sporazum će sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potpisati sedam udruženja kojima su dodijeljenja sredstva na osnovu Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva neprofitnih organizacija i udruženja radi obezbjeđenja finansijske podrške. Radi se o sljedećim udruženjima: Udruženje boraca „Branioci Bosne“, Udruženje veterana Odreda policije „Bosna“ Kantona Sarajevo, Udruženje „Veterani policije Stanice javne bezbjednosti Hadžići“, Udruga organizatora otpora, umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVO Sarajevo, Udruženje oboljelih od multiple skleroze Kantona Sarajevo, Udruženje građana Majke djece sa posebnim potrebama „Radost života“, Udruženje Centar za prevenciju maloljetničke delinkvencije.