Poziv medijima

Dana 06. septembra 2017. godine u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ulica La benevolencija broj 16, općina Centar Sarajevo, održat će se radno-konsultativni sastanak predstavnika OHR-a, Ureda specijalnog predstavnika EU, MUP-a Unsko-Sanskog Kantona i ovog Ministarstva,  na temu "Implementacija Zakona o unutrašnjim poslovima sa posebnim osvrtom na budžetsko osamostaljenje Uprave policije". Kao što je već poznato, Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo je završila aktivnosti vezane za budžetsko osamostaljenje, te bi sastanak, pored ostalog, bio iskorišten za razmjenu iskustava stečenih tokom provođenja pomenutih aktivnosti.

Izjave za predstavnike medija planirane su u  13.45 sati.