Poziv medijima

Dana 10.04.2018. godine u hotelu „Sarajevo“, ulica Džemala Bijedića broj 169-A,  općina Novi Grad Sarajevo, održat će se sastanak koordinacije  direktora Federalne uprave policije MUP-a F BiH sa policijskim komesarima kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova. Obavještavamo predstavnike medija da će navedenog dana u vremenskom periodu od 12.00 – 12.30 sati učesnici sastanka dati izjave za javnost.