Poziv medijima

Dana 18.05.2018.godine u 09,00 sati, ispred zgrade  I PU,  ulica Logavina broj 10, općina Stari Grad Sarajevo, gradonačelnik Grada Sarajeva, Abdulah Skaka će policijskom komesaru, Mevudinu Haliloviću predati ključeve  motornog vozila kupljenog za potrebe Prve policijske uprave.