Poziv medijima

Dana 25.05.2018.godine  (petak) u 12,00 sati u prostorijama Francuske osnovne škole u Sarajevu, ulica Paromlinska broj 66, općina Novo Sarajevo, održat će se Press konferencija povodom realizacije projekta VSTV BiH “ Jačanje tužilačkih kapaciteta  u sistemu krivičnog pravosuđa u BiH”, pod nazivom “Lopov uvijek bude otkriven” i Uprave policije.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo u sklopu aktivnosti RPZ policajaca su provodili  edukacije učenika u 70 osnovnih škola u Kantonu Sarajevo u periodu od 02.10.2017.godine do 25.05.2018.godine.