Poziv medijima - aktivnosti na uklanjanju grafita

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo će,  u saradnji sa ICITAP-om (Međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH) i Gradskom upravom Grada Sarajeva, nakon provedene kampanje “Uklanjanje grafita” koja traje od 07.06.2018.godine, početi sa aktivnostima na uklanjanju grafita.Dana 18.06.2018.godine u 11,00 sati u ulicama Radićeva broj 8 i Maršala Tita od broja 13 do broja 15, općina Centar Sarajevo, započet će navedene aktivnosti.

Obavještavamo medije da će izjave za javnost dati predstavnici Uprave policije i Gradske uprave Grada Sarajeva,  istog dana u 11,15 sati.