Poziv medijima - prezentacija novih vozila Uprave policije MUP-a KS

Dana 13.12.2018.godine (četvrtak) u 14.00 sati u Sektoru za policijsku podršku MUP-a Kantona Sarajevo u ul. Nahorevska bb, općina Centar Sarajevo, izvršit će se prezentacija novonabavljenih motornih vozila kupljenih za potrebe Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Prezentaciji će prisustvovati policijski komesar Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo sa saradnicima, predsjedavajući Skupštine Kantona sa zamjenicima i premijer sa ministrima u Vladi Kantona Sarajevo.