Praktična obuka kadeta

Danas je u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, na praktičnu obuku raspoređeno 118  polaznika XXXVI generacije kadeta Policijske akademije F MUP-a.Na osnovu Nastavnog plana i praktične obuke polaznika I nivoa (čin policajac), isti su raspoređeni u Policijske uprave I - VII, u periodu od 25.03. do 14.06.2019. godine.  Za izvođenje praktične obuke, određeni su mentori - koordinatori iz Policijskih uprava.