Predavanje za učenike Gimnazije Sarajevo School of Science and Technology na temu zloupotrebe opojnih droga - edukacija i preventivno djelovanje

U periodu u kojem se različitim edukativnim radionicama i manifestacijama obilježava “Mjesec borbe protiv ovisnosti”, a na poziv menadžmenta Gimnazije Sarajevo School of Science and Technology, organizirano je i realizirano, za učenike trećih i četvrtih razreda, predavanje o zloupotrebama opojnih droga, njihovoj štetnosti i razarajućim efektima koje ima na psiho-fizičko zdravlje konzumenata, sa posebnim akcentom na aspekt zakonske regulative,

te prekršajne i krivične odgovornosti u slučajevima koji se odnose na upotrebu i preprodaju nedozvoljenih opojnih sredstava.Predavanje je realizirao policijski službenik Odjeljenja za sprečavanje zloupotrebe opojnih droga Uprave policije MUP-a KS, koji je uz odgovarajuću video-prezentaciju, u osnovnim crtama upoznao učenike sa problematikom zloupotrebe opojnih droga i potrebom stalne borbe protiv svih oblika ovisnosti sa kojima se svakodnevno susrećemo, pri tom posebno ukazavši na izuzetno štetne posljedice po fizičko i mentalno zdravlje onih koji podlegnu iskušenju i počnu konzumirati bilo koju od opojnih droga koje je moguće pronaći na ilegalnom tržištu. Pri tome je poseban naglasak stavljen na aspekt krivične odgovornosti u slučajevima zloupotrebe opojnih droga. S obzirom da je predavanje bilo interaktivnog karaktera, reakcije učenika na prezentiranu temu bile su veoma pozitivne, u smislu  njihove zainteresiranosti za učešće u raspravi i postavljena mnogobrojna pitanja povezana sa ovom problematikom. Inače, ukupni dojam je da su predavanja ovog tipa  veoma efikasan način preventivnog djelovanja vaspitno-obrazovnih, ali i drugih institucija, u čijoj su nadležnosti aktivnosti na sprečavanju zloupotrebe opojnih droga.