Pregled aktivnosti policijskih službenika u radu sa lokalnom zajednicom

Nastavljajući rad na što kvalitetnijoj  saradnji  sa predstavnicima lokalne zajednice, kao nezamjenjivog dijela ukupnih nastojanja Uprave policije MUP-a KS na stvaranju što povoljnijeg sigurnosnog ambijenta na području Kantona Sarajevo,  policijski službenici posebno zaduženi  za ovaj segment rada su i u prethodnom periodu,  kroz realizaciju različitih projekata, edukaciju i  neposredne kontakte sa različitim ciljnim skupinama, dali svoj puni doprinos ovom značajnom aspektu poboljšanja ukupne sigurnosne situacije u Kantonu Sarajevo.

Tako je krajem avgusta mjeseca održan radno-konsultativni sastanak koordinatora RPZ Uprave policije sa policijskim službenicima na kojem su precizno dogovorene buduće aktivnosti usmjerene na sigurnost djece u vaspitno-obrazovnim ustanovama, te sigurnost djece u saobraćaju, što podrazumijeva pojačano prisustvo policijskih službenika ispred škola u vrijeme početka i završetka nastave, te u vrijeme školskih odmora. Također su dogovoreni i sastanci sa menadžmentima većeg broja osnovnih i srednjih škola radi usaglašavanja Planova i programa rada i održavanja predavanja i radionica za djecu, a sa ciljem poboljšanja  sigurnosti djece u saobraćaju, prevencije međuvršnjačkog nasilja, zloupotrebe opojnih droga, te mjera zaštite u slučaju pronalaska zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava.

Kako bi policijski službenici zaduženi za kontakte i rad sa lokalnom zajednicom bili što bolje osposobljeni i educirani za obavljanje predstojećih zadataka,  u organizaciji Udruženja građana „Sarajevski otvoreni centar“ i uz podršku Stalne misije Kraljevine Holandije pri Misiji OSC-a u Beču, na Jahorini je za RPZ policajce Uprave policije MUP-a KS, održan dvodnevni trening na temu „Borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje“.  Dakle, seminar je podrazumijevao edukaciju policijskih službenika u oblasti otkrivanja i sprečavanja krivičnih djela počinjenih iz mržnje, na osnovu vjerske, nacionalne, političke orijentacije, rodnog identiteta, te socijalnog, društvenog ili bračnog statusa. Zajednička ocjena učesnika seminara je da je dvodnevna edukacija u potpunosti polučila željene rezultate.

U organizaciji „Društva za internet marketing – Bolji posao“, prethodnog vikenda je u Sarajevo City Centru organizirana manifestacija „Mali svijet poslova“, namijenjena djeci predškolskog i školskog uzrasta sa prevashodnim ciljem da se djeci kroz zabavni, interaktivni program prezentiraju zanimanja kojima bi se u budućnosti mogli baviti. U sklopu manifestacije je predstavljeno i zanimanje „policajac“, tako da su RPZ policijski službenici postavili info-štand MUP-a Kantona Sarajevo, sa službenom policijskom opremom i promotivnim materijalima i u višesatnom druženju sa posjetiteljima veoma uspješno predstavili zanimanje policajca.

Pod pokroviteljstvom općine Novo Sarajevo i u organizaciji „Centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo“, u Vilsonovom šetalištu su 15.09.2017.godine u vremenu od 16.00 do  23.00 sati, održani 12-ti po redu „Porodični dani“. Učešće u ovoj tradicionalnoj manifestaicji su uzeli i RPZ policajci Treće policijske uprave, iskoristivši priliku da ostvare kontakte sa predstavnicima lokalne zajednice, općine, osnovnih i srednjih škola, ali i kroz druženje sa djecom učinili sve da djeci na pravi način prezentiraju policiju kao svoje prave zaštitnike i prijatelje. Također, u Srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn, održan je zajednički roditeljski sastanak za roditelje učenika prvih razreda, a policijski službenici su težište svoga obraćanja stavli na pitanja maloljetničkog prijestupništva i zloupotrebe opojnih droga.

Početak nove školske godine prigodnom priredbom je obilježen i u O.Š. „Zaim Kolar“ u Dejčićima u općini Trnovo. Svečanosti su prisustvovali i policijski službenici PS Trnovo, a potom su prvačićima uručeni prigodni pokloni povodom polaska u školu i održano kraće predavanje o sigurnosti u saobraćaju i osnovnim mjerama zaštite prilikom dolaska i odlaska iz škole.

Kako bismo ovaj sažetak aktivnosti RPZ policijskih službenika učinili vjerodostojnijim, u nastavku donosimo set lijepih fotografija sa događaja o kojima je bila riječ.