Prevencija iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju

U okviru realizacije „Projekta jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u BiH“,  VSTV BiH u saradnji sa MUP-om Kantona Sarajevo, započinje realizaciju projekta čiji je osnovni cilj zaštita djece i maloljetnika od rizika povezanih sa korištenjem interneta i razvijanje svijesti učenika u vezi sa sigurnim korištenjem cyber prostora. Obzirom da je očigledan trend porasta različitih vrsta oblika nasilja nad djecom putem interneta i porast problema u području tzv. „digitalnog okruženja djeteta“, neophodno je započeti intenzivniji rad svih nadležnih institucija društva i države, sa ciljem prevencije ovakvih vrsta nedopuštenih ponašanja i  sprečavanja njihovih štetnih posljedica.

Stoga je današnja radionica, na kojoj su se pored predstavnika VSTV-a BiH, policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS koji će na projektu djelovati kroz rad policije u zajednici, okupila i predstavnike Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, Švicarske ambasade, te predstavnike nevladinih organizacija, Udruženja nastavnika informatike Kantona Sarajevo i Međunarodnog foruma solidarnosti EMMAUS. Učesnicima skupa se na početku obratio ministar MUP-a KS Admir Katica. Tom prilikom ministar Katica je izrazio zahvalnost svim učesnicima u realizaciji ovog značajnog projekta, naglasivši da je neophodna zajednička i koordinirana akcija šire društvene zajednice i različitih državnih institucija, kako bi se na pravi način odgovorilo izazovima koje pred  sve nadležne postavlja oblast koja je za ovu priliku kolokvijalno nazvana „digitalno okruženje djeteta“. Također, ministar Katica je posebno izdvojio značaj preventivnog djelovanja, kako bi svi počinitelji bili na vrijeme locirani i onemogućeni u svom djelovanju, a potencijalne žrtve ovakvih oblika kriminala dobile adekvatnu zaštitu. Inače, osnovni cilj današnje radionice jeste kreiranje sadržaja jedinstvenog školskog časa o sigurnom korištenju interneta, a kojim će biti obuhvaćeni učenici osnovnih škola u Kantonu Sarajevo. Kao što je već rečeno, projekat će realizirati policijski službenici Uprave policije MUP-a KS, kroz realizaciju projekta rada policije u zajednici.