Preventivna kontrola korištenja autosjedalica

U saradnji sa UG “Baby steps”, a u okviru reaalizacije projekta “Preventivne aktivnosti na povećanju sigurnosti djece kao putnika u Kantonu Sarajevo” podržanog od strane Skupštine Kantona Sarajevo, Uprava policije KS MUP-a Kantona Sarajevo je provela niz aktivnosti s ciljem poboljšanja sigurnosti djece kao učesnika u saobraćaju.

Tom prilikom su stručnjaci za sigurnost u saobraćaju i savjetnici iz Udruženja održali kraću edukaciju policijskih službenika Jedinice za saobraćaj, a potom su organizovane ulične akcije preventivne kontrole korištenja autosjedalica na više lokacija u Kantonu Sarajevu.

Akcije su bile informativno-preventivnog karaktera, te se informisanjem roditelja, usmeno i putem letaka, nastojalo pozitivno djelovati na povećanje broja djece koja (ispravno) koriste autosjedalice. Tokom akcije, više od 100 roditelja je dobilo savjete o adekvatnom načinu korištenja autosjedalica, a ovakva praksa, preventivne kontrole ovog segmenta sigurnosti djece u saobraćaju, će biti nastavljena i ubuduće.