Prezentacija opreme za kontrolu saobraćaja

Nastavljajući aktivnosti na zanavljanju i modernizaciji postojeće opreme za kontrolu brzine kretanja učesnika u saobraćaju, u Jedinici za saobraćaj je kompanija „GATSO“ organizirala prezentaciju i  praktičnu demonstraciju upotrebe opreme koja služi za kontrolu brzine kretanja i poštivanja saobraćajnih propisa. Naime, riječ je o demonstraciji tehničkih performansi  tzv. „in car radar“ sistema, popularno nazvanog „PRESRETAČ“. Tom prilikom su prisutnim predstavnicima Jedinice za saobraćaj prezentirane tehničke karakteristike ovog radarskog sistema, posebno kada je riječ o mogućnostima noćnog snimanja, broja istovremenih evidentiranja prekršaja prekoračenja brzine, broja saobraćajnih traka u kojima je moguće istovremeno bilježiti brzinu kretanja, načina mjerenja brzine iz vozila u pokretu i vozila u mirovanju, mogućnost dokumentiranja prekršaja video-snimkom itd. Nadležne službe MUP-a Kantona Sarajevo će nastaviti aktivnosti na iznalaženju optimalnih rješenja u postupku nabavke adekvatne opreme za kontrolu i sigurnost saobraćaja, a sve sa ciljem podizanja operativne spobnosti ovog segmenta sigurnosti na viši nivo.