Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini

S obzirom na aktuelnost i značaj Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kada je riječ o ukupnom stanju sigurnosti,  kao i činjenicu da  njegova efektivna primjena  počinje 15.02.2017. godine, u prilogu objavljujemo integralni tekst izmjena i dopuna ovog Zakona,kako bi  vozači, ali i svi građani kao učesnici u saobraćaju, bili u mogućnosti da se detaljno informiraju o  njegovom sadržaju ,kako u normativnom dijelu, tako i u dijelu koji se odnosi na sankcije predviđene za nepoštivanje propisa predviđenih ovim Zakonom.

.

 

PrilogVeličina
PDF icon Zakon o izmjenama i dopunama ZOOBS-a258.77 KB