Privremeno oduzimanje motornih vozila

Dana 25.02.2017.godine policijski službenici IV PU iz saobraćaja su isključili P.D. iz Sarajeva, koji je zatečen da upravlja putničkim motornim vozilom marke “VW Golf”, reg. oznake O35-T-102. Izvršenim uvidom u registre prekršajnih evidencija i novčanih kazni, utvrđeno je da je isti višestruki povratnik u vršenju teških prekršaja iz oblasti ZOOBS-a na putevima u BiH, kažnjivih po članu 235. istog Zakona, a u Registru novčanih kazni ima dug u iznosu od  10.970,00 KM.

Dana 26.02.2017.godine policijski službenici II PU iz saobraćaja su isključili O.H. iz Sarajeva, koji je zatečen da upravlja putničkim motornim vozilom marke “VW Golf”, reg. oznake K15-O-923. Izvršenim uvidom u registre prekršajnih evidencija i novčanih kazni, utvrđeno je da je isti višestruki povratnik u vršenju teških prekršaja iz oblasti ZOOBS-a na putevima u BiH, kažnjivih po članu 235. istog Zakona, a u Registru novčanih kazni ima dug u iznosu od  3.600,00 KM.

Pošto se do sada izrečenim sankcijama nije postigla svrha kažnjavanja, jer su isti nastaviili sa vršenjem najtežih oblika prekršaja iz oblasti ZOOBS-a na putevima u BiH, čime se direktno ugrožava javna sigurnost, na osnovu saglasnosti sudije Općinskog suda u Sarajevu, od P.D. i O.H. su privremeno oduzeta motorna vozila. Pomenuta vozila će do okončanja prekršajnog postupka biti deponovana na depou MUP-a Kantona Sarajevo u Butmiru.