Privremeno oduzimanje motornih vozila

Dana 02.03.2017.godine, policijski službenici V PU iz saobraćaja su isključili H.A. iz Sarajeva, koji je zatečen da upravlja putničkim motornim vozilom marke “VW Golf”, bez reg. oznaka. Izvršenim uvidom u registre prekršajnih evidencija i novčanih kazni, utvrđeno je da je isti višestruki povratnik u vršenju teških prekršaja iz oblasti ZOOBS-a na putevima u BiH, kažnjivih po članu 235. istog Zakona, a u Registru novčanih kazni ima dug u iznosu od  1.300,00 KM.

Dana 03.03.2017.godine, policijski službenici V PU iz saobraćaja su isključili K.N. iz Sarajeva, koji je zatečen da upravlja putničkim motornim vozilom marke “VW Pasat”, sa nepripadajućim reg. oznakama. Izvršenim uvidom u registre prekršajnih evidencija i novčanih kazni, utvrđeno je da je isti višestruki povratnik u vršenju teških prekršaja iz oblasti ZOOBS-a na putevima u BiH, kažnjivih po članu 235. istog Zakona, a u Registru novčanih kazni ima dug u iznosu od  5.418,60 KM.

Dana 05.03.2017.godine, policijski službenici IV PU iz saobraćaja su isključili Dž.A. iz Sarajeva, koji je zatečen da upravlja putničkim motornim vozilom marke “Seat Leon”, bez reg. oznaka. Izvršenim uvidom u registre prekršajnih evidencija i novčanih kazni, utvrđeno je da je isti višestruki povratnik u vršenju teških prekršaja iz oblasti ZOOBS-a na putevima u BiH, kažnjivih po članu 235. istog Zakona, a u Registru novčanih kazni ima dug u iznosu od  1.530,00 KM.

Pošto se do sada izrečenim sankcijama nije postigla svrha kažnjavanja, jer su isti nastavili sa vršenjem najtežih oblika prekršaja iz oblasti ZOOBS-a na putevima u BiH, čime se direktno ugrožava javna sigurnost, na osnovu saglasnosti sudije Općinskog suda u Sarajevu, od H.A., K.N. i Dž.A. su privremeno oduzeta motorna vozila. Pomenuta vozila će do okončanja prekršajnog postupka biti deponovana na depou MUP-a Kantona Sarajevo u Butmiru.