Privremeno oduzimanje motornog vozila

Dana 28.06.2017.godine, policijski službenici V PU iz saobraćaja isključili M.D. iz Živinica, koji je zatečen da bez položenog vozačkog ispita upravlja putničkim motornim vozilom marke “VW Golf 2”, reg. oznake O50-J-398 . Izvršenim uvidom u registre prekršajnih evidencija i novčanih kazni, utvrđeno je da je isti višestruki povratnik u vršenju teških prekršaja iz oblasti ZOOBS-a na putevima u BiH, kažnjivih po članu 235. istog Zakona, a u Registru novčanih kazni ima dug u iznosu od 750,00 KM.

Pošto se do sada izrečenim sankcijama nije postigla svrha kažnjavanja, jer je isti nastavio sa vršenjem najtežih oblika prekršaja iz oblasti ZOOBS-a na putevima u BiH, čime se direktno ugrožava javna sigurnost, na osnovu saglasnosti sudije Općinskog suda u Sarajevu, od M.D. je privremeno oduzeto motorno vozilo. Pomenuto vozilo će do okončanja prekršajnog postupka biti deponovana na depou MUP-a Kantona Sarajevo u Butmiru.