Privremeno oduzimanje motornog vozila

Dana 05.07.2017.godine, policijski službenici IV PU  iz saobraćaja su isključili R.Lj. iz Hadžića, koji je zatečen da bez položenog vozačkog ispita i pod dejstvom alkohola upravlja putničkim motornim vozilom marke “Opel Askona”, reg. oznake O54-M-587. Izvršenim uvidom u registre prekršajnih evidencija i novčanih kazni, utvrđeno je da je isti višestruki povratnik u vršenju teških prekršaja iz oblasti ZOOBS-a na putevima u BiH, kažnjivih po članu 235. istog Zakona, a u Registru novčanih kazni ima dug u iznosu od 13.180,00 KM.

Pošto se do sada izrečenim sankcijama nije postigla svrha kažnjavanja, jer je isti nastavio sa vršenjem najtežih oblika prekršaja iz oblasti ZOOBS-a na putevima u BiH, čime se direktno ugrožava javna sigurnost, na osnovu saglasnosti sudije Općinskog suda u Sarajevu, od R.Lj. je privremeno oduzeto motorno vozilo. Pomenuto vozilo će do okončanja prekršajnog postupka biti deponovano na depou MUP-a Kantona Sarajevo u Butmiru.