Privremeno oduzimanje motornog vozila

Dana 24.09.2017.godine, policijski službenici III PU u saradnji sa policijskim službenicima Jedinice za podršku Uprave policije ovog Ministrastva iz saobraćaja su isključili V.B. iz Sarajeva, koji je zatečen da upravlja putničkim motornim vozilom marke “Fiat”, reg. oznake M17-E-465, prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom. Izvršenim uvidom u registre prekršajnih evidencija i novčanih kazni, utvrđeno je da je isti višestruki povratnik u vršenju teških prekršaja iz oblasti ZOOBS-a na putevima u BiH, kažnjivih po članu 235. istog Zakona, a u Registru novčanih kazni ima dug u iznosu od  2.540,00 KM.

Pošto se do sada izrečenim sankcijama nije postigla svrha kažnjavanja, jer je isti nastavio sa vršenjem najtežih oblika prekršaja iz oblasti ZOOBS-a na putevima u BiH, čime se direktno ugrožava javna sigurnost, na osnovu saglasnosti sudije Općinskog suda u Sarajevu, od V.B. je privremeno oduzeto motorno vozilo. Pomenuto vozilo će do okončanja prekršajnog postupka biti deponovano na depou MUP-a Kantona Sarajevo u Butmiru.