Privremeno oduzimanje motornog vozila

Dana 26.09.2017.godine, policijski službenici V PU iz saobraćaja su isključili A.A. iz Sarajeva, koji je zatečen da upravlja putničkim motornim vozilom marke “Fiat”, bez reg. oznaka. Izvršenim uvidom u registre prekršajnih evidencija i novčanih kazni, utvrđeno je da je isti višestruki povratnik u vršenju teških prekršaja iz oblasti ZOOBS-a na putevima u BiH, kažnjivih po članu 235. istog Zakona, a u Registru novčanih kazni ima dug u iznosu od  7.660,00 KM.

Pošto se do sada izrečenim sankcijama nije postigla svrha kažnjavanja, jer je isti nastavio sa vršenjem najtežih oblika prekršaja iz oblasti ZOOBS-a na putevima u BiH, čime se direktno ugrožava javna sigurnost, na osnovu saglasnosti sudije Općinskog suda u Sarajevu, od A.A. je privremeno oduzeto motorno vozilo. Pomenuto vozilo će do okončanja prekršajnog postupka biti deponovano na depou MUP-a Kantona Sarajevo u Butmiru.