Privremeno oduzimanje motornog vozila

Dana 20.12.2017.godine, policijski službenici II PU iz saobraćaja su isključili Š.A. iz Sarajeva, koji je zatečen da upravlja putničkim motornim vozilom marke “Ford”, sa nepripadajućim reg. oznakama. Izvršenim uvidom u prekršajne evidencija i registra novčanih kazni, utvrđeno je da je isti višestruki povratnik u vršenju teških prekršaja iz oblasti ZOOBS-a na putevima u BiH, kažnjivih po članu 235. istog Zakona, a u Registru novčanih kazni ima dug u iznosu od  6.605,00 KM.

Pošto se do sada izrečenim sankcijama nije postigla svrha kažnjavanja, jer je isti nastavio sa vršenjem najtežih oblika prekršaja iz oblasti ZOOBS-a na putevima u BiH, čime se direktno ugrožava javna sigurnost, na osnovu saglasnosti sudije Općinskog suda u Sarajevu, od Š.A. je privremeno oduzeto motorno vozilo. Pomenuta vozilo će do okončanja prekršajnog postupka biti deponovano na depou MUP-a Kantona Sarajevo u Butmiru.