Projekat "Sigurnost djece u saobraćaju"

Policijski službenici Jedinice za saobraćaj Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo su, na osnovu prethodno sačinjenog Plana aktivnosti, u periodu od 18.11. do 18.12.2019. godine, radili na realizaciji projekta „Sigurnost djece u saobraćaju“. Naime, aktivnosti na realizaciji ovog projekta su provedene u saradnji sa Udruženjem građana „Baby Steps“ iz Sarajeva, a odnosile su se na preventivnu kontrolu vozila, vozača i putnika u vozilu, davanje osnovnih informacija i savjeta u vezi sa korištenjem sigurnosnog pojasa u vozilu i pravilnog korištenja sigurnosnih auto-sjedalica u vozilu, za djecu starosti do 12 godina.

Pomenute aktivnosti u realizirane u neposrednoj blizini školskih i predškolskih ustanova na području općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad, a u narednom periodu će pomenutim projektom biti obuhvaćene i ostale općine Kantona Sarajevo. Policijski službenici Jedinice za saobraćaj će i po okončanju projekta nastaviti da, prilikom kontrole saobraćaja, provode preventivno – represivne mjere s ciljem podizanja svijesti kod vozača o neophodnosti korištenja sigurnosnih pojaseva i dječijih auto-sjedalica prilikom prevoza djece u motornim vozilima.