Promjena lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Starom Gradu

Obavještavamo građane da će od petka, 30.03.2018. godine, doći do promjene adrese lokacije za izdavanje ličnih dokumenata na području općine Stari Grad, tako da će lokacija za prijem zahtjeva za izdavanje lične karte, prebivališta/boravišta, određivanje i promjena JMB i prijem zahtjeva za izdavanje putne isprave, iz pošte u ulici  Safvet-bega Bašagića bb biti  preseljena u prostorije Općine Stari Grad u ulici Zelenih beretki broj 4, gdje se nalazi i sjedište Sektora za administraciju Stari Grad.