Provedena kampanja "Borba protiv korupcije"

Kao što je bilo i najavljeno, danas su u holu „Sarajevo City Centra“, MUP Kantona Sarajevo i Kantonalno tužiteljstvo Sarajevo, u saradnji sa ICITAP-om (Međunarodnim programom pomoći u kriminalističkoj obuci) i INL-om (Kancelarijom/Uredom za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona Vlade SAD-a), realizirali kampanju „Borba protiv korupcije“. Današnja kampanja zapravo predstavlja nastavak  aktivnosti započetih u decembru 2016. godine, kada je provedena kampanja pod sloganom „Prekinite lanac korupcije“.  Naime, MUP Kantona Sarajevo je sasvim jasno i u prethodnom periodu pokazao svoju opredijeljenost da u okviru svojih nadležnosti i kapaciteta, učini sve na otkrivanju i sprečavanju svih oblika koruptivnih ponašanja. Kao rezultat takvog opredjeljenja, još 2007. godine, je donesena Strategija borbe protiv korupcije,  u okviru koje je, u skladu sa smjernicama Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), napravljen „Plan integriteta Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo“.Kao pokazatelj istinskog senzibiliteta nadležnih u MUP-u KS, u smislu što efikasnije borbe protiv korupcije, napominjemo da je MUP Kantona Sarajevo početkom 2015. godine aktivirao aplikaciju za online prijavu korupcije na službenoj web-stranici Ministarstva, čime je data mogućnost građanima da anonimno prijave sve oblike koruptivnih ponašanja.  Dakle, kao nastavak poduzetih aktivnosti, danas su na štandu postavljenom u SCC-u, posebno instruirani policijski službenici koji inače imaju posebna zaduženja u kontaktima sa lokalnom zajendicom, građanima dijelili flajere i edukativni materijal u kojem je posebno problematiziran problem korupcije u našem društvu, te dijelili anketne listiće čijom će se obradom, na jednom većem uzorku ispitanika, moći analizirati generalni stav građana o korupciji, te precizinije odrediti najefikasniji oblici suprotstavljanja ovoj opasnoj i štetnoj pojavi.   Naravno, policijski službenici su kroz razgovor pokušali ohrabriti anketirane građane da sve oblike koruptivnih ponašanja prijave nadležnim službama i institucijama. Na kraju, može se konstatovati, da su reakcije građana na provedenu kampanju, njen koncept i pitanja postavljena u anketi, bile veoma pozitivna, uz izraženu spremnost značajnog  broja anketiranih, da prijave sve eventualne slučajeve korupcije.