Provođenje kampanje "Neko te voli"

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u saradnji sa kompanijom “At Store”, na području Kantona Sarajevo provodi kampanju “Neko te voli”.U periodu od 01.05. do 31.05.2018.godine, u okviru realizacije navedene kampanje kontrolisan je ukupno 2.791 učesnik u saobraćaju, od toga je 2.714 vozača motornih vozila, 34 vozača bicikla, mopeda i bicikla i 43 pješaka.

Upozoren je 281 učesnik u saobraćaju, od čega je 238 vozača motornih vozila, 18 vozača bicikla, mopeda i motocikla, dok su 25 pješaci, a izdata su 1.002 prekršajna naloga.

Cilj kampanje je uticati na svijest vozača i drugih učesnika u saobraćaju da smanje korištenje mobilnih telefona, kako bi direktno uticali na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, kao i sigurnost građana podigli na viši nivo.