Provođenje kampanje "Neko te voli"

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u saradnji sa kompanijom “At Store”, na području Kantona Sarajevo provodi kampanju “Neko te voli”. U okviru realizacije navedene kampanje, u mjesecu junu 2018.godine kontrolisana su ukupno 2.133 učesnika u saobraćaju, od toga je 2.061 vozač motornih vozila, 34 vozača bicikla, mopeda i bicikla i 38 pješaka. Upozoren je 221 učesnik u saobraćaju, od čega je 186 vozača motornih vozila, 18 vozača bicikla, mopeda i motocikla i 17 pješaka, a izdato je 814 prekršajnih naloga.Navedena kampanja se nastavlja i u narednom periodu, a osnovni cilj je uticati na svijest vozača i drugih učesnika u saobraćaju da smanje korištenje mobilnih telefona i direktno utiču na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda.