Prva PU nastavlja kampanju upozoravanja turista na krađe i džepne krađe

Nakon što je u februaru mjesecu ove godine Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo objavila „Uputstvo  turistima“ u kojem se turisti, ali i svi građani, upozoravaju na povećano prisustvo džeparoša na području Kantona Sarajevo, te daju praktični savjeti kako bi se slučajevi krađe dokumenata, novca i drugih vrijednosti, prevenirali i spriječili. Nastavljajući svoj rad, u smislu blagovremenog upozoravanja i informiranja građana i turista, nadležni u Prvoj policijskoj upravi su, u saradnji sa općinom Stari Grad Sarajevo, započeli postavljanje znakova upozorenja za turiste, tako da su do sada znakovi postavljeni na 18, od ukupno  20 planiranih  lokacija. Ove aktivnosti se realizuju kroz projekat „Rad policije u zajednici“ s osnovnim ciljem preventivnog djelovanja u sprečavanju krivičnih djela krađa i džeparenja, te  stvaranja što povoljnijeg sigurnosnog ambijenta, posebno u svjetlu predstojeće turističke sezone, kada je područje općine Stari Grad jedna od obaveznih destinacija brojnih posjetitelja Grada i Kantona Sarajevo. Nadamo se da će, ovakve i slične akcije, realizirane u saradnji sa nadležnim službama svih nivoa vlasti na području Kantona Sarajevo, značajno doprinijeti ukupnom poboljšanju bezbjednosne situacije i tako unaprijediti kvalitetu života svih građana i posjetitelja Kantona Sarajevo.