Prvi put u historiji MUP-a KS: Uposlenici koji rade na šalterima za izdavanje ličnih dokumenata od danas nose službenu odjeću

Uposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo koji rade na šalterima za izdavanje ličnih dokumenata od danas na poslu nose službenu odjeću. Ovo je prvi put u historiji MUP-a KS da su uposlenici čija radna mjesta su vezana za rad sa strankama uniformisani.Naime, na inicijativu Vedrana Mulabdića, ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, donesen je Pravilnik o službenoj odjeći državnih službenika i namještenika MUP-a KS,

a kako bi se osigurala prepoznatljivost uposlenika na radnim mjestima koja se odnose na rad sa strankama i na šalterima, te u potpunosti poštovali principi Etičkog kodeksa u pogledu prikladnog odijevanja uposlenika.

Na ovaj način stranke će lakše uočavati uposlenike u službenoj odjeći prilikom ostvarivanja svojih građanskih prava, a uposlenici će biti reprezentativni i stvara im se obaveza da na dostojan način predstavljaju državnu službu, odnosno organ uprave sa obilježjima Kantona Sarajevo.