PSD "Trebević" uputilo zahvalnicu Prvoj PU

Prethodnog vikenda je na Trebeviću održano sanjkaško takmičenje pod nazivom „Brze ligure i sanke“, a u organizaciji Planinarsko-skijaškog društva „Trebević“. Nakon uspješno organizovane manifestacije, nadležni u PSD Trebević su uputili zahvalnicu svim policijskim službenicima Prve PU na profesionalnom angažmanu osiguranja pomenutog takmičenja održanog u veoma specifičnim uslovima. Na taj način su pripadnici Prve PU  dali značajan doprinos uspješnom održavanju manifestacije koja ima kapacitet i uslove da u budućnosti postane  tradicionalna.

U prilogu je i originalni akt zahvalnice PSD Trebević.