Rad policije u zajednici - pregled redovnih aktivnosti

Prethodni period, kada je riječ o realizaciji projekta „Rad policije u zajednici“, karakterizira  intenzivna aktivnost policijskih službenika Uprave policije na provođenju planiranog Programa edukacije  u predškolskim ustanovama, te učenika osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo.

Tako je za učenike  Pete gimnazije, gimnazije “Dobrinja” i Srednje elektrotehničke škole, realizirana tema iz kampanje “Oružje ne štiti – oružje ubija”. Za učenike osnovnih škola Vladislav Skarić, Mehmedalija Mak Dizdar, Ćamil Sijarić, Zahid Baručija, s područja policijskih stanica Centar,  Novi Grad, Ilidža i Vogošća, realizirane nastavne teme: „Sigurnost djece u saobraćaju“, „Policajac – prijatelj“ i „Maloljetnička delikvencija i rizični oblici ponašanja“.

Također, za  djecu iz vrtića “Pahuljica” i “Amel i Nur” upriličena je posjeta PUCentar i PU Ilidža, te su se tom prilikom djeca upoznala sa zanimanjem “policajac”, nekim pravilima ponašanja u saobraćaju, a potom  im je prezentiran dio opreme i vozila koja se koriste u svakodnevnom obavljanju poslova i  uručeni  prigodni pokloni i edukativni materijal.

 

Svi prezentirani sadržaji su prilagođeni uzrastu i interesovanjima učenika koji pohađaju časove predviđene Programom edukacije iz ove oblasti, a na osnovu povratnih informacija koje dolaze od menadžmenta obrazovnih institucija, ali  i samih učenika,  može se zaključiti da je ovakav vid saradnje i kontakata veoma koristan, jer se kroz posebno koncipiran način prezentacije planiranih sadržaja djeca educiraju na jedan, njima zabavan i interesantan način, što će bez sumnje u budućnosti doprinijeti njihovom pravilnom usmjeravanju u smislu ukupnog obrazovanja, odgoja i zdravih međusobnih odnosa, kao i pravilnog odnosa prema sredini u kojoj žive.