Radni sastanak sa delegacijom općine Breza

U radnoj posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo danas je boravio načelnik općine Breza, g. Munib Zaimović sa saradnicima. Tokom razgovora, čiji je domaćin bio ministar MUP-a KS Vedran Mulabdić, iskazana je potreba intenzivinije  saradnje i razmjene iskustava  institucija različitih  nivoa vlasti sa područja  Federacije, ali i cijele Bosne i Hercegovine,  radi efikasnijeg rješavanja različitih problema koji svakodnevno predstavljaju izazov,  kako sigurnosnim agencijama, tako i predstavnicima lokalnih vlasti i zajednica. Tom prilikom je ministar Mulabdić informirao goste o saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo sa predstavnicima općina na području Kantona,  posebno u smislu djelovanja i rada policije u zajednici, ali i  pomoći u materijalnom opremanju nekih jedinica i sastava Uprave policije, što značajno doprinosi njihovom operativnom jačanju i efikasnosti u radu.  Nakon kraće analize ukupne bezbjednosne situacije na području dva susjedna Kantona, naglašeno je da samo koordiniranim djelovanjem svih sigurnosnih agencija u zemlji, uz maksimalni angažman šire društvene zajednice, a predstavnika lokalnih zajednica posebno, mogu biti postignuti zadovoljavajući rezultati u borbi protiv svih oblika kriminala i tako građanima obezbijediti povoljan i siguran ambijent za život i rad.