Radni sastanak sa uredništvom "Dječije štampe"

Danas je u prostorijama MUP-a Kantona Sarajevo, na inicijativu predstavnika izdavačke kuće „Dječija štampa“, upriličen radni sastanak čiji je primarni cilj  razmatranje mogućnosti za realizaciju zajedničkog projekta  pod radnim naslovom „Policija moj prijatelj“.  Naime,  uredništvo „Dječije štampe“ , čija izdanja „Vesele sveske“, „Malih novina“ i dr., i  65. godina od svog prvog izdanja predstavljaju jedan od najznačajnijih printanih medija za djecu u našoj zemlji, su pokazali spremnost i inicijativu, da u okviru svojih mogućnosti i djelatnosti koju obavljaju, a u saradnji sa nadležnim službama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, krenu u realizaciju projekta „Policija moj prijatelj“. Svjesni značaja edukacije naših najmlađih naraštaja, te mogućnosti koju pruža pomenuti projekat, u smislu promoviranja stvarnih društvenih i ličnih vrijednosti čovjeka, kao što su iskrenost, odgovornost, povjerenje, odanost i ljubav prema domovini,  kao i činjenice da predloženi vidovi saradnje u velikoj mjeri koincidiraju sa aktivnostima i djelovanjem policijskih službenika koji su zaduženi za rad sa lokalnom zajednicom,   predstavnici MUP-a KS, koji su danas prisustvovali ovom sastanku, su prihvatili ponuđeni vid saradnje, te je preciznije dogovorena dinamika realizacije ovog značajnog projekta čiji je početak predviđen za narednu školsku godinu.  Pored ostalog, projekat predviđa i stalnu rubriku o policiji i radu policijskih službenika, u kojoj bi na primjeren način bile prezentirane  aktivnosti na projektu „Policija moj prijatelj“.