Radno-konsultativni sastanak o nastavku realizacije projekta edukacije učenika osnovnih škola na području Kantona Sarajevo

Završetak prve faze pilot-projekta “Nezakonito ponašanje se ne isplati”, koji realizuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine u saradnji sa Federalnom upravom policije, Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS, a u okviru projekta “Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini, obilježen je radno-konsultativnim  sastankom na kojem su  predstavnicima pomenutih institucija prezentirani rezultati dosadašnjeg rada, te plan rada za nastavak realizacije ovog značajnog projekta. Naime, projekat je realiziran sa učenicima šestih razreda  u svim osnovnim školama na području općine Novi Grad Sarajevo,  a njegov nastavak slijedi krajem ovog mjeseca u ostalim školama na području Kantona i odvijat će se pod sloganom “Lopov uvijek bude otkriven”.  Osnovna ideja je da se, kroz edukativne sadržaje, nastoji ojačati povjerenje naših učenika u institucije sistema. Jedan od takvih sadržaja je i pokazna vježba rada službenog policijskog psa, posebno obučenog da traga i pronalazi skrivene predmete. Poruka takvih sadržaja jeste da se nedopušteni oblici ponašanja ne isplate, a počinioci uvijek budu otkriveni.

Svi učesnici sastanka su pozdravili ovakav vid edukacije školske omladine i iskazali spremnost institucija iz kojih dolaze, da podrže sve aktivnosti koje doprinose pravilnom socijalnom razvoju djece i utiču na razvijanje i učvršćivanje socijalno ispravnih i korisnih oblika ponašanja.  Predstavnici VSTV-a BiH su najavili da će ovaj projekat, nakon završetka pilot-faze u Kantonu Sarajevo, biti nastavljen i uostalim kantonima Federacije Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj.