Radno vrijeme na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata za vrijeme Bajramskih praznika

Obavještavamo građane Kantona Sarajevo da lokacije za izdavanje ličnih dokumenata koje su smještene u poštama neće raditi u ponedjeljak  26. 06. 2017. godine, s obzirom da navedenog datuma pošte neće biti otvorene. Na ostalim lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata MUP-a Kantona Sarajevo (Odjeljenja za administraciju i Odjeljenje putnih isprava), u ponedjeljak 26. 06. 2017. godine, će raditi dežurni uposlenici od 08:00 do 16:00 sati. U utorak, 27. 06. 2017. godine, sve lokacije za izdavanje ličnih dokumenata će raditi u redovnom radnom vremenu od 08:00 do 16:00 sati.