Rasvijetljena krivična djela ubistvo u pokušaju, izazivanje opće opasnosti, te pronalazak veće količine oružja i municije

Poduzimajući mjere i radnje na rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela iz člana 166. KZ F BiH (Ubistvo) u vezi sa članom 28. KZ FBiH (Pokušaj) i krivičnog djela iz člana 323. KZ F BIH (Izazivanje opće opasnosti), izvršenih dana 11.06.2022. godine oko 02,30 sati u ulici Izeta Musića, općina Ilidža na štetu lica E.H., policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo došli su do saznanja da bi se u vezu sa izvršenjem predmetnih krivičnih djela mogla dovesti lica V. R., E. Č. i N. M., svi nastanjeni na području općine Ilidža.

Također, daljim kriminalističko-istražnim i operativnim radom, policijski službenici su došli do saznanja da se navedena lica, pored navedenih, mogu dovesti u vezu sa izvršenjem više krivičnih djela iz člana 323. KZ F BIH (Izazivanje opće opasnosti), izvršenih u proteklom vremenskom periodu na području općine Ilidža, te da isti posjeduju i neovlašteno drže veće količine oružja, eksplozivnih naprava i narkotičkih sredstava.

U cilju dokumentovanja i rasvjetljavanja predmetnih krivičnih djela, uz saglasnost dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, od strane dežurnog sudije Kantonalnog suda u Sarajevu, policijskim službenicima Sektora kriminalističke policije, Odjeljenja za krvne seksualne delikte i ratne zločine Uprave policije MUP-a KS, izdata je naredba za pretresanje više objekata koja koriste gore navedena lica, kojom prilikom su policijski službenici pronašli i oduzeli sljedeće:

jedan mobilni telefon, trinaest (13) komada novčanica od 10 KM, dvadeset i četiri (24) novčanice od 20 KM, dvadeset i dvije (22) novčanice od 50 KM i dvadeset i tri (23) novčanice od 100 KM , jedan pištolj crne boje bez serijskog broja i drugih oznaka sa okvirom i četrnaest(14) komada metaka NN kalibra, jedna ručna bomba crne boje, dvije radiostanice sa natpisima ,,Baoefeng" sa pripadajućim punjačima, jedna bijela PVC flaša sa sadržajem NN materije, šezdeset (60) komada puščanih zrna NN kalibra, četrdeset i jedna (41) čahura NN kalibra, dvije (2) modifikovane cijevi vatrenog oružja, jedan okvir za oružje sa još jednim dijelom za oružje, dvanaest (12) komada mehaničkih dijelova od vatrenog oružja, tri (3) okvira vatrenog oružja za municiju, jedna PVC kutija za ručnu bombu i jedna PVC kutija u kojoj se nalazi devet (9) komada metaka NN kalibra, jedna čahura i četiri (4) dijela vatrenog oružja, sedam (7) dijelova od vatrenog oružja, jedan metak i jedna čahura NN kalibra, jedna digitalna precizna vaga sive boje, jedan mobilni telefon marke ,,Iphone" crne boje sa crvenim oklopom, metalna kutija u kojoj se nalazi redenik sa osamdeset i četiri (84) komada metaka NN kalibra i deset (10) čahura, kutija zelene boje u kojoj se nalazi osamnaest (18) PVC boca sa sadržajem NN materije, jedna staklena boca sa sadržajem NN materije, jedna manja digitalna vaga i jedna PVC ,,mjerica", jedan pancir maskirne boje,sedam (7) komada kamera marke ,,Hikvision", bijele boje, jedna kamera marke ,,Faraday" bijele boje, jedna kamera marke ,,Alhua"bijele boje, jedna kamera marke ,,Hikvision", bijele boje, dva hard diska marke ,,Western digital", jednokućište digitalnog snimača ,,Hikvision" bez hard diska i jednokućište digitalnog snimača marke ,,Alhua, zatim jedan snimač marke ,,Alhua", dva metalna osigurača-prstena ručne bombe, kao i četiri eksplozivne naprave-bombe, inicijalna kapsula, tromblonska trenutna mina, improvizovana eksplozivna naprava, tri pištolja, jedan pištolj sa prigušivačem, 1390 komada municije raznog kalibra, jedan prigušivač, osam okvira za automatsku pušku, jedan improvizovani pištolj olovka, dvije automatske puške, pet limova za municiju, jedan zatvarač za automatsku pušku  i dva mobitela.

Nakon završenih pretresa, istog dana u službenim prostorijama MUP-a KS lišena su slobode sljedeća lica:V. R. (1995.godište), zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela iz člana 166. KZ F BIH (Ubistvo)  u vezi sa članom 28. KZ F BIH (Pokušaj), zatim iz člana 323. stav 1. KZ FBIH (Izazivanje opće opasnosti), člana 239. stav 3. (posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga) i člana 371. KZ F BiH, kao i krivično djelo iz člana 74. ZONDINOM-a KS.

E. Č., (2002. godište) zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela iz člana 166. KZ F BIH (Ubistvo) u vezi sa članom 28. KZ F BIH (Pokušaj) i člana 323. stav 1. KZ FBIH (Izazivanje opće opasnosti).

N. M., (1996 godište) zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 371. KZ F BIH (Nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija) i krivično djelo iz člana 74. ZONDINOM-a KS.

Lica lišena slobode su u prisustvu tužiteljice Kantonalnog tužilaštva ispitana u svojstvu osumnjičenih na okolnosti činjenja navedenih krivičnih djela, nakon čega su ista smještena u prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode MUP-a KS.

Nakon završene kriminalističke obrade, navedena lica su uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima predata u nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.