Rasvijetljene lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u Srednjoj školi za saobraćaj i komunikacije i Elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu

Dana 13.04.2018.godine,  radeći na rasvjetljavanju  lažne dojave o postavljenoj bombi u prostorijama Srednje škole za saobraćaj i komunikaciju, prijavljene dana 12.04.2018. godine u 10,50 sati i 13.03.2018 godine u 13,35 sati, policijski službenici III PU, došli su do saznanja da je navedene lažne dojave izvršio učenik Srednje škole za saobraćaj i komunikaciju mldb.B.M., protiv kojeg će se preduzeti dalje mjere i radnje u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Također, radeći na rasvjetljavanju lažne dojave u Elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu, prijavljene dana 22.03.2018. godine u 14,00 sati,   policijski službenici III PU, dana 30.03.2018., došli su do saznanja da je dojavu izvršio učenik Elektrotehničke škole za energetiku,  mldb.H.A, protiv kojeg će se preduzeti  mjere i radnje u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

O prednjem je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnih djela, iz člana 347. KZ F BiH ( Lažno prijavljivanje).