Reagovanje na tekst objavljen 03.12.2021.godine na web-portalu "Klix.ba"

U vezi s tekstom koji je objavljen 03.12.2021. godine na portalu "Klix.ba" pod naslovom "Kojom metodom je procijenjeno da treba primiti 200 novih službenika?", Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo daje sljedeće:

                                                                SAOPŠTENJE
                                                                    za javnost

S ciljem objektivnog i istinitog informisanja javnosti u vezi s provođenjem konkursne procedure za prijem novih policijskih službenika, ističemo sljedeće činjenice:

• Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo primjenjuje važeći Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, prema kojem u ovom momentu Upravi policije nedostaje tačno 375 policijskih službenika, o čemu smo u više navrata obavještavali kako javnost, tako i nadležna tijela.

• Shodno ranijoj odluci Vlade Kantona Sarajevo, Uprava policije je dobila saglasnost za raspisivanje konkursa za 200 policijskih službenika u početnom činu "policajac" i 30 policijskih službenika u početnom činu "mlađi inspektor".

• Kako je javnost pravovremeno obaviještena, raspisan je konkurs za prijem 200 policijskih službenika u početnom činu "policajac", dok će u narednom periodu biti raspisan i konkurs za prijem policijskih službenika u činu "mlađi inspektor".

• Uporedo s ovom aktivnosti, Uprava policije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i drugim nadležnim organima provodi aktivnosti izrade i predlaganja, odnosno, donošenja podzakonskih propisa shodno izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo i Zakona o unutrašnjim poslovima, a koje su usvojene u Skupštini Kantona Sarajevo krajem prošle godine.

• Jedan od tih podzakonskih akata je i novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, čija izrada je u završnoj fazi, a po čijem će donošenju Uprava policije predložiti i tražiti saglasnost od Vlade Kantona Sarajevo za raspisivanje novih konkursa za prijem policijskih službenika, kako u početnom činu "policajac", tako i u činu "mlađi inspektor".

• Izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima KS i Zakona o policijskim službenicima KS, kao i podzakonske propise čije je donošenje propisano ovim zakonima, donose nadležni organi u skladu s propisanim procedurama i prethodno pribavljenim mišljenjima organa čije je mišljenje obavezno pribaviti shodno utvrđenoj proceduri. Dakle, svi propisi, pa i Uredba o sadržaju, izgledu, dodjeli i oduzimanju činova policijskim službenicima Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a koja se spominje u objavljenom tekstu, su doneseni po propisanoj proceduri i uz prethodno pribavljena mišljenja nadležnih organa.

• Odredbama navedene Uredbe, između ostalog, propisano je da policijski komesar može donijeti odluku o popuni radnih mjesta u početnom činu "policajac", zapošljavanjem
novih policijskih službenika u većem broju u odnosu na broj trenutno upražnjenih radnih mjesta u ovom činu, ukoliko će takva radna mjesta u narednom periodu biti upražnjena u postupku unapređenja u viši čin ili gubitkom statusa policijskog službenika, kao i da će se popuna radnih mjesta policijskih službenika zapošljavanjem u početne činove za koje je Vlada Kantona dala saglasnost izvršiti prema utvrđenom broju izvršilaca, shodno pribavljenoj saglasnosti.

• S tim u vezi, donesene odluke su rezultat temeljitih analiza i projekcija ljudskih potencijala u Upravi policije KS, te važećih zakonskih i podzakonskih propisa.

• Po donošenju novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, bit će započet i proces unapređenja policijskih službenika u neposredno više činove.

• Na temelju provedenih analiza aktuelnih potreba na području Kantona Sarajevo, novim Pravilnikom Uprava policije predlaže povećanje broja izvršilaca, posebno u činu policajac i stariji policajac, čime će biti stvoreni uslovi i za raspisivanje novih konkursa za prijem policijskih službenika.

• U potpunosti odbacujemo navode da je proces testiranja kandidata u aktuelnom konkursu kompromitovan na bilo koji način. Procesi koji se odvijaju i čije su sve stavke dokumentovane i provjerljive na svakom koraku postupka, ovaj konkurs čine jednim od najtransparentnijih konkursa za prijem u policijske agencije u BiH. Sigurni smo da ćemo po njegovom okončanju dobiti najkvalitetnije i najspremnije kandidate.

• Testiranjima kandidata prisustvuju isključivo lica angažovana za potrebe provedbe konkursne procedure, koja pored članova komisije čine stručna, tehnička i pomoćna lica čiji je angažman neophodan radi uspješne realizacije propisane konkursne procedure.

• Na koncu, jasno je da određeni pojedinci koji nemaju nikakvog uticaja na ovaj proces, iako bi željeli imati, pokušavaju diskreditovati sveukupne aktivnosti na zakonitoj i transparentnoj proceduri odabira kandidata za policijske službenike, pokušavajući dezavuisati javnost i napraviti od ovog konkursa "slučaj", čemu javnost može svjedočiti u pojedinim organima i institucijama.

• Mi ostajemo potpuno opredijeljeni da proces odabira kandidata za naše buduće kolege ostane na visokom nivou transparentnosti i zakonitosti, kako bismo svi zajedno u konačnici svjedočili još boljoj i efikasnoj policiji Kantona Sarajevo, na usluzi svim građanima i posjetiocima glavnog grada BiH i Kantona Sarajevo.

• Istovremeno, želimo naglasiti i činjenicu da je Uprava policije samostalna u svom zakonitom radu, a da je saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i samim ministrom profesionalna, produktivna i uz obostrano potpuno uvažavanje i poštivanje zakonom propisanih nadležnosti.

• Želimo izraziti i žaljenje zbog profesionalnog propusta prilikom izrade predmetnog teksta, s obzirom na činjenicu da Uprava policije nije zaprimila nikakav upit u vezi s temom objavljenog teksta. Time je Upravi policije uskraćeno pravo da ispravi krive navode, te u konačnici pruži tačne i objektivne informacije, a koje su u njenoj nadležnosti.

• Svjesna značaja uloge medija u demokratskom društvu, Uprava policije u potpunosti podržava izvještavanje o svim aktivnostima koje provodi iz svoje nadležnosti, a koje se temelji na profesionalnim principima objektivnosti, istinitosti i neovisnosti.