Realizacija kampanje "Budimo i savjesni građani općine Ilidža"

Peta policijska uprava je, u saradnji sa Komisijom za sigurnost Općinskog vijeća Ilidža, pripremila i započela realizaciju kampanje “Budimo i savjesni građani općine Ilidža”, usmjerenu prije svega na sprečavanje slučajeva nepropisnog parkiranja motornih vozila na području općine Ilidža.  Osnovni cilj kampanje je da se preventivnim djelovanjem utiče na svijest građana, kako bi sigurnost svih učesnika u saobraćaju bila podignuta na veći nivo.

Kampanja je počela 27. maja i trajat će do 04. Juna 2019.godine i provodit će se u ulicama: Butmirska cesta, dr. Mustafe Pintola, Mala aleja, Ibrahima Ljubovića, Rustempašina, Ustanička I Emira Bogunića Čarlija. Ovo je još jedan primjer kvalitetne  i korisne saradnje Pete policijske uprave i lokalne zajednice, jer se kampanjom šalje poruka da cilj nadležnih institucija nije represija i kažnjavanje građana, nego unapređenje sigurnosti učesnika u saobraćaju, kroz promoviranje saobraćajne kulture i poštivanja saobraćajnih propisa, što će u konačnici dovesti i do smanjenja  različitih negativnih uticaja uzrokovanih saobraćajem.