Realizacija kampanje "Sigurno vezani u auto-sjedalici"

Danas je u Vilsonovom šetalištu započela realizacija kampanje „Sigurno vezani u auto-sjedalici“. Saobraćajne nezgode na auto-cestama svake godine u našoj zemlji odnose značajan broj ljudskih žrtava, uz veliki broj lakše i teže povrijeđenih učesnika u saobraćaju. Nažalost, veoma često žrtve u saobraćajnim nesrećama su i djeca. Značajan broj dječijih života bi mogao biti spašen ukoliko bi u vozilima bile korištene sigurnosne auto-sjedalice, kao jedini sistem zaštite djece tokom vožnje.

Iz tog razloga je BIHAMK, kao jedna od organizacija koja se bavi unapređenjem sigurnosti cestovnog saobraćaja, u saradnji sa JP Ceste BiH, te Međunarodnom automobilističkom federacijom (FIA) i uz podršku Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, započela realizaciju kampanje „Sigurno vezani u autosjedalici“. Kao dio kampanje, danas je ispred Mašinskog fakulteta upriličena prezentacija korištenja auto-sjedalica, uz korištenje simulatora sudara, kako bi se praktično ukazalo na značaj korištenja ovakvog sistema dječije zaštite u vozilu. Uprava policije MUP-a KS je podržala i aktivno se uključila u realizaciju ove kampanje, te će u narednom periodu kroz preventivne kontrole vozila u kojima se nalaze djeca i podjelu edukativnog materijala roditeljima, pokušati uticati na podizanje svijesti vozača o neophodnosti korištenja auto-sjedalica u vozilima u kojima se voze djeca.

PrilogVeličina
File video - simulator sudara1.88 MB