Realizacija kampanje "Uklanjanje grafita - Zona bez grafita" u maju mjesecu 2019.godine

Iako nepovoljni vremenski uslovi, sa veoma čestim kišnim periodima, nisu išli u prilog realizaciji drugog ciklusa kampanje uklanjanja grafita na području grada, onako kako je to predviđeno Planom aktivnosti, ekipe angažovane na uklanjanju grafita su koristile svaki povoljan trenutak da što bolje obave svoj posao na predviđenim lokacijama. Tako su u ovom periodu uklonjeni grafiti  u ulicama:  Maršala Tita, Gajev trg, Branilaca Sarajeva i Obala Kulina bana. Kao što je poznato, ovu kampanju Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo realizira u saradnji sa Gradskom upravom grada Sarajeva, Ambasadom SAD-a i ICITAP-om (Međunarodnim programom pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH). Kako bi na najednostavniji način ilustrirali dosadašnje rezultate rada na ovom projektu, u nastavku donosimo set fotografija sa pojedinih lokacija, prije i poslije uklanjanja grafita. Također, ponovo koristimo priliku da pozovem građane da, u svim slučajevima ponovnog iscrtavanja grafita, o tome obavijeste najbližu policijsku stanicu, kako bi izvršioci bili identificirani i sankcionirani u skladu sa predviđenim zakonskim propisima.