Realizacija projekta "Lopov uvijek bude otkriven" na području Treće PU

Program edukacije u osnovnim školama,  u okviru projekta “Lopov uvijek bude otkriven” u Trećoj PU, koja pokriva područje općine Novo Sarajevo, odvija se planiranom dinamikom. Tako je juče u osnovnoj školi “Grbavica I” uspješno realiziran treći ciklus edukativne radionice za učenike šestih razreda. Kao što je poznato, ovaj projekat se realizira u okviru projekta “Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini” u organizaciji VSTV-a BiH i uz učešće  Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, Federalne uprave policije i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS. Namjera je da se, kroz planirane  edukativne sadržaje, ojača povjerenje učenika u institucije sistema.  Edukativni dio nastave je usmjeren na prevenciju krivičnih djela krađe i džepne krađe, a jedan od dodatnih sadržaja je pokazna vježba rada službenog policijskog psa posebno obučenog da traga i pronalazi skrivene predmete. Osim toga učenici imaju priliku pogledati  sredstva i opremu specijalnih jedinica policije. Kao i tokom realizacije prethodnih ciklusa ovog projekta, može se konstatovati da učenici pokazuju veliki interes za prezentirane sadržaje i aktivno učestvuju u realizaciji teoretskog dijela nastave, tako da je nastavak ovog i sličnih projekata neophodno nastaviti i ubuduće.