Realizacija projekta "Policija moj prijatelj"

Nastavljajući rad na realizaciji projekta “Policija moj prijatelj”,  jučer je u prostorijama MUP-a Kantona Sarajevo, održan drugi radni sastanak  ovlaštenih predstavnika Uprave policilje MUP-a KS i predstavnika izdavačke kuće “Dječija štampa”, sa ciljem preciziranja zadataka i obaveza vezanih za realizaciju pomenutog projekta. Naime, svjesni značaja edukacije i pravilnog usmjeravanja naših najmlađih naraštaja, te mogućnosti koje u tom smislu pruža realizacija jednog ovakvog projekta, dogovoreni su naredni konkretni koraci i početak realizacije  štampanjem narednih brojeva svih izdanja “Vesele sveske”, “Malih novina” i “Vesele pčelice”,  u kojima će pored grafičkog predstavljanja MUP-a KS na početnim stranicama dječijih časopisa, 

na trećoj stranici  svakog od ovih izdanja, u svakom broju biti objavljivani prigodni, edukativni sadržaji o policiji, radu policijskih službenika, te na  taj način promovirati temeljne društvene vrijednosti kroz rad i saradnju sa policijom, čiji poziv inače izaziva najviše interesovanja kod djece predškolskog i školskog uzrasta. S obzirom da planirani vidovi saradnje u velikoj mjeri koincidiraju sa aktivnostima policijskim službenicima zaduženim za rad i kontakte sa lokalnom zajednicom, u narednom period će biti preciznije dogovoreni oblici i dinamika saradnje sa uredništvom “Vesele sveske”, kako bi sadržaji koji će biti prezentirani djeci u narednom period, bili što kvalitetniji i vjerodostojniji u smislu stvarnog angažmana policijskih službenika u svakodnevnom radu i djelovanju.