Realizacija "Projekta video nadzora javnih površina" na području Treće PU

Danas je u centru za video-nadzor javnih površina koji djeluje u okviru operativnog centra Treće PU,  svečano pušteno u rad novih 12 video-nadzornih kamera, instaliranih na četiri lokacije na području općine Novo Sarajevo. Naime, instaliranje pomenute opreme predstavlja IV i V fazu realizacije projekta video-nadzora javnih površina i finansirano je iz sredstava Općine, predviđenih općinskim budžetom za 2018. godinu.

Ukupna vrijednost do sada instalirane opreme za video-nadzor iznosi 220.000 KM, dok vrijednost opreme instalirane u IV i V fazi iznosi 100.000 KM. Projekat video-nadzora javnih površina realizira se sa ciljem poboljšanja opće sigurnosti građana i objekata na području općine Novo Sarajevo, efikasniji sistem zaštite javnih površina, sprečavanje narušavanja javnog reda i mira , te poduzimanje preventivnih mjera i radi sa ciljem sprečavanja činjenja krivičnih djela, otkrivanju počinioca krivičnih djela i prekršaja, te efikasniju kontrolu saobraćaja u pokretu i mirovanju. Današnjoj prezentaciji rada instalirane opreme prisustvovali su načelnik općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i komandir PS Novo Sarajevo Adil Mulić, sa saradnicima. Tom prilikom je načelnik Koldžo istakao da je i današnja donacija samo nastavak jednog procesa kontinuirane saradnje općine Novo Sarajevo i Uprave policije, odnosno Treće policijske uprave. Potpuno svjesni značaja bezbjednosnog aspekta u životu građana Općine, ali i cijelog Kantona, nadležni u Općini koriste svaku priliku da, u zavisnosti od trenutnih mogućnosti, kao i potreba Uprave policije, doprinesu što boljem materijalno-tehničkom opremanju jedinica i sastava Treće PU, tako da je donirana oprema samo pokazatelj namjere općinske administracije da se takva praksa nastavi i ubuduće. Komandir PS Adil Mulić se zahvalio na uručenoj donaciji, posebno naglasivši činjenicu da je općina Novo Sarajevo jedan od primjera kako se lokalna zajednica, u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, treba ponašati kada je segment sigurnosti u pitanju. Izrazivši zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom istakao je značaj ovakvih aktivnosti u smislu jačanja operativne sposobnosti organizacionih jedinica Treće PU i Uprave policije MUP-a KS u cjelini. Zajednički zaključak je da samo saradnja vlasti na svim nivoima može garantovati uspjeh u oblasti  sigurnosti, kao jednom od najvažnijih segmenata života svih građana Kantona Sarajevo.