Realizacije kampanje "Neko te voli"

Kao što je javnost već upoznata, Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo je, u saradnji sa kompanijom „AT Store“, započela realizaciju kampanje „Neko te voli“. Primarni cilj kampanje je da se djeluje na svijest svih učesnika u saobraćaju o štetnosti upotrebe mobilnih telefona tokom vožnje, te da se na taj način direktno utiče na smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda na području Kantona Sarajevo. Kampanja podrazumijeva edukativni segment, koji se realizuje  emitovanjem različitih spotova na TV i radio-stanicama, za ovu priliku specijalno osmišljenih i kreiranih u  kompaniji „AT Store“   i preventivno-represivnih mjera koje provode policijskih službenici tokom planiranih kontrola saobraćaja. Kako je zvanična realizacija kampanje započela 15.03.2018. godine, u nastavku donosimo zbirne iznose kontrolisanih, upozorenih i kažnjenih učesnika u saobraćaju. Napominjemo da pojam „učesnika u saobraćaju“, podrazumijeva vozače motornih vozila – automobila, terenskih vozila, autobusa i kamiona, vozače bicikla, mopeda i motocikla, te pješake kao posebnu kategoriju učesnika  u saobraćaju. Tako je u periodu od 15.03. do 15.04.2018. godine u okviru realizacjie kampanje „Neko te voli“, kontrolisano 2675 učesnika u saobraćaju, od toga  je njih 426 upozoreno, a za 1192 učesnika su izdati prekršajni nalozi.  Također, policijski službenici su u pet ustanova (mjesne zajednice, vrtići i srednje škole), održali predavanja na ovu temu, kojima je prisustvovalo 647 djece, učenika i građana. Realizacija ove značajne kampanje će biti nastavljena i u narednom periodu, onako kako je to i planirano, tako da smatramo da će preventivno-represivne mjere koje policijski službenici poduzimaju na terenu, u kombinaciji sa edukativnim sadržajima koji će u kontinuitetu biti emitovani na TV i radio-stanicama, te jednom broju internet portala, u konačnici polučiti željene rezultate i uticati na značajno smanjenje broja vozača i drugih učesnika u saobraćaju koji koriste mobilne telefone, te na taj način direktno uticati  i na smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda.