Realizirana kampanja "Ako si pio ne vozi"

Protekle sedmice je na platou ispred sarajevske „Zetre“, u okviru unaprijed  planiranih aktivnosti Uprave policije na preventivnom djelovanju u oblasti sigurnosti u saobraćaju, realizirana trodnevna kampanja „Ako si pio ne vozi“ . Kampanja je osmišljena i realizirana u saradnji sa organizatorima „8. haloo Sarajevo beer festivala“, a kroz angažman policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS zaduženih za rad sa lokalnom zajednicom. Na posebnom info-pultu policijski službenici su dijelili promotivni materijal i edukativne letke zainteresiranim posjetiocima, sa osnovnim ciljem da se na taj način preventivno djeluje na vozače i ukaže na svu pogubnost upravljanja motornim vozilima pod dejstvom alkohola. Također, u okviru realiziranja kampanje, policijski službenici su priredili prezentaciju službenih motornih vozila, motocikala, te uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila (radar True-Cam II)  i mjerenje prisustva alkohola u krvi (alkometar Alco Quant), koje Jedinica za saobraćaju koristi u svakodnevnom obavljanju svojih poslova i zadataka. Može se konstatovati da je pokazani interes građana za pomenutu kampanju bio zadovoljavajući, a Uprava policije MUP-a KS je još jedanput pokazala senzibilitet i spremnost da svojim učešćem u ovakvim kampanjama pruži podršku na planu preventivnog djelovanja, u zajedničkim naporima na poboljšanju sigurnosne situacije u svim njenim segmentima, kao što je to u ovom slučaju bila sigurnost učesnika u saobraćaju.