Realizirana obuka za policijske službenike XXXVI generacije koji se nalaze na probnom radu

Odjeljenje za edukaciju Uprave policije MUP-a KS, je na osnovu aktivnosti predviđenih Planom i programom stručnog usavršavanja policijskih službenika Uprave policije za 2019. godinu, u periodu od 29.07. – 02.08.2019. godine, realiziralo jednodnevnu obuku za policijske službenike koji se nalaze na probnom radu u organizacionim jedinicama Uprave policije od 08.07.2019.godine. Polaznici obuke su raspoređeni u pet nastavnih grupa, a predviđenim Planom realizacije obuke obuhvaćene su i realizirane nastavne teme iz oblasti poslova policije koje se  odnose na pojedine oblasti Zakona o unutrašnjim poslovima KS, Zakona o policijskim službenicima KS, potom oblast koja se tiče pravila ponašanja policijskih službenika iz Policijskog etičkog kodeksa Uprave policije MUP-a KS, Instrukcije o pravilima ponašanja policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS, Pravilnik o načinu, držanju i nošenju oružja i municije policijskih službenika i vođenje određenih službenih evidencija. Kao što je rečeno, pomenutim Programom obuke su obuhvaćeni policijski službenici na probnom radu, sa osnovnim ciljem da se i kroz ovakav vid edukacije doprinese poboljšanju ukupnih rezultata polaznika raspoređenih u organizacionim jedinicama Uprave policije MUP-a KS, u periodu probnog rada.