Realizirana radionica za policijske službenice Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo

Udruženje “Mreža policijskih službenica” realiziralo je, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, radionicu za policijske službenice  MUP-a Kantona Sarajevo pod nazivom “Podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti u policijskim strukturama u BiH”.

Fokus radionice bio je usmjeren na razumijevanje koncepta rodnih pitanja uopće i ravnopravnosti spolova u policiji. Tom prilikom su posebno obrađene teme koje se odnose na diskriminaciju na radnom mjestu s akcentom na uznemiravanje na osnovu spola.

Cilj radionice jeste  podizanje svijest o tim pojavama, prisutnim mehanizmima zaštite i da se podstakne prijavljivanje takvih slučajeva. Naglašeno je da je neophodno povećati broj  policijskih službenica  u sigurnosnim strukturama na svim nivoima u BiH, kao i da ih na višim i rukovodećim pozicijama gotovo nema te je potrebno da sve institucije donesu odgovarajući program mjera s ciljem ostvarivanja ravnopravnosti spolova, što je obaveza u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

Može se konstatovati da je radionica bila korisna i s aspekta upoznavanja i dodatnog umrežavanja policijskih službenica iz MUP-a Kantona Sarajevo što će pomoći u daljem radu i provođenju Misije Udruženja.

Također, radionica je iskorištena i kako bi se razgovaralo o daljnjim pravcima rada, aktuelnim projektima i planovima s ciljem unapređenja ravnopravnosti spolova u MUP-u Kantona Sarajevo.