Realizovan program specijalističke obuke "Obrada lica mjesta krivičnog djela"

Protekle sedmice je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, uspješno okončan desetodnevni program specijalističke edukacije na temu „Obrada lica mjesta krivičnog djela“. Edukacija je, na osnovu prethodno potpisanog „Memoranduma o saradnji i razumijevanju“ između dvaju institucija, organizirana za odabrane pripadnike Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.  

Planirane aktivnosti je provelo akademsko osoblje Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i drugih organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, dok je u praktičnom dijelu obuke bilo – osoblje Fakulteta, Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i Federalne uprave policije. Intenzivna teorijska i praktična obuka okončana je finalnom vježbom, čime je zvanično završen program specijalističke edukacije „Obrada lica mjesta krivičnog djela“. Tom prilikom su, na prigodnoj svečanosti, svim policijskim službenicima koji su uspješno okončali obuku  dodijeljeni certifikati Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, kao i predavačima koji su učestvovali u realizaciji obuke, a svima je od strane Fakulteta uručen i poklon paket prigodne stručne literature za daljnje usavršavanje iz ove oblasti.

Svi prisutni su iskazali zadovoljstvo realizovanom obukom, a predstavnici menadžmenta Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ponovo su naglasili značaj nastavka saradnje sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, posebno kada je u pitanju eksterna edukacija koja se provodi u ovoj visokoškolskoj obrazovnoj ustanovi.